Czym jest Navtex?

Navtex to część systemu GDMS. Skrót pochodzi od nazwy angielskiej – Navigation Text Messages. Daje możliwość przekazanie informacji, jakie są ważne podczas żeglugi. Są one przekazywane ze stacji brzegowych, które na początku są wyznaczone do transmisji (na jachty, czy statki z odbiornikiem). Czym cechuje się to pojęcie? Czego dotyczą ostrzeżenia nawigacyjne? O czym pamiętać podczas żeglugi?

System Navtex

dewiacja kompasuOkazuje się, że system Navtex jest przystosowany do pracy na częstotliwości 518 kHz. Dodatkowo, skorzystamy z częstotliwości 490 kHz. Zasięg systemu jest zależny od warunków i zazwyczaj wynosi ok. 400 mil morskich od stacji nadającej. Warto zauważyć, że każda stacja posiada oznaczenia literowe, a wiadomości nadawane są kategoryzowane. W tym wypadku istnieje możliwość nadania wiadomości, jaka będzie przypisana do danej kategorii. Kategorie te mogą dotyczyć:

  • prognozy pogody
  • ostrzeżenia nawigacyjnego
  • wezwania pomocy
  • działalności systemów nawigacyjnych itp

System oznaczeń danej kategorii także jest literowy.

Ostrzeżenia nawigacyjne

Z ostrzeżeniami komunikacyjnymi ma związek wiadomość NNNN. Każdą grupę komunikatów rozpoczyna się wyrażeniem ZCZC. Po tym następuje seria czterech znaków, z których pierwszy symbolizuje daną stację, z jakiej otrzymujemy komunikat. Literę przypisaną do stacji sprawdzimy w odpowiednich pomocach nawigacyjnych i podamy ją podczas programowania urządzenia Navtex. W bliskim obszarze Navarea1, można odbierać komunikaty z 23 stacji (obszar obejmuje Atlantyk, Morze Północne i Bałtyk).

Comments are closed.