Regulamin udziału w typerze Tenis+

I WARUNKI OGÓLNE
1. Warunkiem uczestnictwa w typowaniu jest rejestracja konta, której dokonać należy za pomocą formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie www.tenisplus.pl.
2. Podczas rejestracji użytkownik jest zobowiązany podać prawdziwe dane.
3. Uczestnikiem zabawy może być wyłącznie osoba fizyczna.
4. Każda osoba może posiadać tylko jedno konto z którego typuje mecze. W przypadku wykrycia sytuacji, w której jedna osoba posiada kilka kont może zostać wykluczona z uczestnictwa w typerze.
5. Za rejestrację i udział w konkursach nie są pobierane żadne opłaty.
6. Posiadając konto w naszej zabawie uczestnik godzi się na otrzymywanie drogą poczty e-mail materiałów informacyjnych i promocyjnych.
7. Najlepszy użytkownik po zakończeniu danej edycji typera otrzymuje nagrody w posiaci koszulki oraz kubka z logo portalu Tenisplus.pl. Użytkownicy, którzy zajmą drugie i trzecie miejsce otrzymują kubek z logo portalu Tenisplus.pl. Ze zwycięzcami skontaktujemy się drogą mailową.
8. Niniejsza edycja typera trwa od 14.11.2015 r. do 22.11.2015 r. Portal Tenisplus.pl z trójką najlepszych użytkowników skontaktuje się do pięciu dni od zakończenia typera.

II ZASADY TYPOWANIA
1. Każdy zarejestrowany użytkownik może wziąć udział w typerze i wytypować dowolną liczbę spotkań z dostępnych w panelu.
2. Typy są przyjmowane do godziny przed planowanym rozpoczęciem danego meczu.
3. Typowane są wyniki spotkań w setach. Za poprawnie wytypowany wynik w setach użytkownik otrzymuje 3 punkty. Za wytypowanie zwycięzcy użytkownik otrzymuje jeden punkt. Nieprawidłowy typ to 0 punktów.
4. Typy meczów, które nie zostaną rozegrane będą anulowane.
5. W przypadku typowania meczu, który kończy się walkowerem użytkownik może zdobyć maksymalnie 1 punkt – za wytypowanie zwycięzcy.
6. W przypadku typowania meczu, który kończy się kreczem jednego z zawodników użytkownik może zdobyć maksymalnie jeden punkt – za wytypowanie zwycięzcy.
7. Na stronie typera wyświetlanych jest dziesięciu najlepszych w danym czasie użytkowników. Ranking jest aktualizowany po każdym zakończonym meczu.

III POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Redakcja portalu Tenisplus.pl zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu – jego całości lub części – bez konieczności wcześniejszego poinformowania uczestników.

Redakcja portalu. Tenisplus.pl nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w dostępie i działaniu portalu, problemy techniczne serwera i oprogramowania, które mogą mieć wpływ na funkcjonowanie strony.

W kwestiach, które nie zostały uregulowane w regulaminie decyzje podejmuje organizator, portal Tenisplus.pl.